Foreldre kull C

FAR

VV-08 IPO.I CH TWINKLE STAR V EUROZONE BH ZTP
F.29.10.2005           http://www.euro-boxer.com/news.html

HELSE       17 MND                  EKSTERIØR
HOFTER     FRI (A)                 WORLD WINNWER 08 
RYGG        FRI                       CHAMPION MONTENEGRO
KNÆR       FRI                        CHAMPION ROMANIA 
HJERTE     FRI (0)                   JUNIOR CHAMPION AUSTRIA
                                           JUNIOR CHAMPION HUNGARY
                                           BUNDESJUGENDSIEGER
                                           AUSTRIA 2006
                                           CHAMPION 2007
                                           16 X BEST OF BREED
                                           DERBY 2006 WINNER
                                           CRUFT`S 07-08-09
                                           IPO1. 2010

MOR

N UCH Perlybox`s Affair With Rexob "Arja" (se siden "Våre hunder")