Foreldre kull I

"Lexie" Perlybox`s Feels Like Heaven HD-A, Spondilose-0, Kne-0, Hjerte-0 MH-gjennomført
"Bono" Drake Kuningas Von Kishko HD-C, Spondilose-1, Kne-ikke testet